Lusafrica

opisy płyt wytwórni Lusafrica:

             

aktualności z Lusafrica:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PREMIERA TYGODNIA

Brad MYERS & Michael SHARFE

Sanguinaria
PREMIERA 3 MARCA 2017

______________________________________

P A T R O N A T Y:

______________________________________

LongPlay w druku :

______________________________________

R E K O M E N D A C J E :

Stanisław Moryto
(2016)

Łukasz KRUPIŃSKI
Espressione...
(2016)

Paweł GUSNAR
Saxophone Varie Vol.2
(2016)

Karol Szymanowski
We mgłach
(2016)

Łukasz DŁUGOSZ / Agata KIELAR-DŁUGOSZ
Flute Reflections
(2016)

______________________________________

WYTWÓRNIE PŁYTOWE

_________________________________