Wytwórnie płytowe, wydawnictwa

WYTWÓRNIE PŁYTOWE, WYDAWNICTWA:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PREMIERA TYGODNIA

Marius NESET

Circle of Chimes
PREMIERA 29 WRZEŚNIA 2017

______________________________________

P A T R O N A T Y:

______________________________________

AKTUALNE PUBLIKACJE:

______________________________________

R E K O M E N D A C J E :

Piotr SCHMIDT & Wojciech NIEDZIELA
Dark Morning

Joanna TRZECIAK
Beethoven
(2017)

Joo Yeon CHOI / Marek SZLEZER
Sonatas for Cello and Piano
(2017)

Barnabas KELEMEN - Zoltan KOCSIS
Hommage Á Fritz Kreisler
(2017)

Polish Chamber Works
Emanuel Kania, Józef Elsner
(2017)

______________________________________

WYTWÓRNIE PŁYTOWE

______________________________________

WYD. PATRONACKIE:

_________________________________